CENNIK BIURA:

Ceny za usugi ustalam w oparciu o informacje uzyskane od Klienta.
Podczas spotkania, korespondencji bd rozmowy telefonicznej, dokadnie analizuje potrzeby Klienta, co do zakresu usug niezbdnych do jak najlepszego funkcjonowania firmy.
Po okreleniu zakresu usug, ustalam w drodze indywidualnych negocjacji optymaln dla kadej ze stron cen wiadczonych usug.

Jeeli jestecie Pastwo zainteresowani szacunkow kalkulacj ceny usug dla Pastwa firmy, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 501-756-085 lub 81 745 03 95

W gwnej mierze na cen ma wpyw:

  • forma ksigowoci (ksigi handlowe, ksiga przychodw i rozchodw, ryczat);
  • liczba dokumentw (rednio miesicznie, a przy dziaalnoci sezonowej adekwatnie do sezonw);
  • wielko zatrudnienia (ilu pracownikw, ile osb na umow cywilnoprawn, ile osb wsppracujcych);
  • forma prowadzonej dziaalnoci (w przypadku spek prosimy o podanie liczby wsplnikw);
  • Za dodatkow opat moliwy dojazd do klienta.