Biuro oferuje:

 • rozliczanie podatkowej ksigi przychodw i rozchodw
 • ksigowo spek z o.o.
 • ksigowo fundacji
 • ksigowo stowarzysze
 • ksigowo spek jawnych, komandytowych oraz cywilnych
 • rozliczenia z ZUS
 • rozliczanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • sporzdzanie listy pac
 • kompleksowa obsuga kadrowa
 • rozliczanie projektw unijnych
 • sporzdzanie biznesplanw
 • pomoc w otworzeniu dziaalnoci
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dziaalnoci